Крок 1. Вибрати та оформити вбрання

Ви можете вибрати вбрання або аксесуар:

 1. Online - на сайті залишити заявку або через персонального стиліста за Viber +380(93) 350-1550
 2. Offline – під'їхати до нас у костюмерну – ул.Жилянська 107, оф. 1-3, 3 поверх - вибрати, приміряти та оформити бронь на місціНаші стилісти з радістю допоможуть Вам і онлайн, і оффлайн підібрати найкращий образ – щодня з 10:00 до 19:00 (у час воєнного стану - за попередньою домовленістю по телефону)

У нас є більше 5000 нарядів та аксесуарів, тому якщо ви щось не знайшли у нас на сайті - сміливо зв'язуйтесь з нами і уточнюйте наявність. :) Наші дизайнери постійно шиють нові колекції вбрання, створюють нові костюми та аксесуари, і ми просто не встигаємо їх фотографувати для сайту

В наявності костюмів набагато більше, ніж фото на сайті

Крок 2. Забрати костюм на Свято

Замовлені костюми та аксесуари чистяться та готуються до видачі щоразу перед видачею клієнту.

 1. Дитяче вбрання можна забирати з 18:00 - напередодні Свята

 2. Дорослі вбрання можна забирати з 12:00 – у день Свята

  Якщо замовлення готове раніше - ми надсилаємо СМС кожному клієнту про готовність і можна їхати забирати замовлення раніше вказаного часу

Крок 3. Повернути костюм

Час повернення обговорюється з менеджером.

 1. Дитяче вбрання повертається у день Свята до 18:00. В індивідуальному порядку можна продовжити повернення костюма до 19:00 або до 20:00 або на ранок наступного дня.
 2. Дорослі вбрання повертаються з 10:00 до 12:00 – наступного дня після Свята

__________________________________________________________________________________

Правила аренды карнавальных костюмов: 

1. Детский костюм выдаётся на сутки (с вечера до вечера) — под залог.
   Взрослый костюм выдаётся на сутки (с утра до утра) — под залог.

2. Залогом служит:

 • денежный залог — в 4-кратном размере от стоимости проката;
 • водительское удостоверение;
 • 200 грн. + свидетельство о рождении ребёнка;
 • 200 грн. + военный билет;
 • загранпаспорт;
 • пенсионное удостоверение;
 • для оптовых заказов — гарантийное письмо с мокрой печатью и подписью директора или бухгалтера + документ (загранпаспорт или водительское удостоверение) и список костюмов и аксессуаров с указанием даты возврата; 

3. Предварительные заказы принимаются с предварительной оплатой полной прокатной стоимости костюма. При бронировании костюма клиент обязуется проговаривать всю необходимую ему комплектацию костюма/аксессуары.

4. Существуют скидки:


 • при коллективных заказах;
 • при заказе костюма более чем на сутки;

5. В случае отказа от костюма - оплату аренды можно перенести или вернуть:

 • более чем за 3 суток (до дня забора костюма) — деньги возвращаются, бронь минус 100 грн за детский костюм; и бронь минус 200 грн за взрослый костюм;
 • менее чем за 3 суток — возвращается 50% от стоимости проката (если Ваш костюм заказан другими клиентами, то сумма возвращается полностью, минус бронь);
 • при отказе от костюма возможен перенос полной стоимости аренды на другую дату/костюм, без потери оплаты. И вы можете воспользоваться арендой любого костюма в течение 3х месяцев на вашу сумму аренду (на любые праздники, вечеринки, день рождения и т.д); При объявлении карантина - срок переноса даты мероприятия продлевается с 3х месяцев до 1 года.

6. При задержке костюма более оговорённого (суточного) срока изымается штраф — двойная стоимость проката за каждые просроченные сутки.

7. В случае порчи костюма (невыводимые пятна, дырки и т. д.), изымается стоимость нанесённого ущерба.

*Просим бережно относиться к костюмам и возвращать в оговорённые сроки — чтобы и другие дети могли ими с радостью воспользоваться на своём празднике.


Договір 
публічної оферти про прокат речей.

Фізична особа-підприємець Черній Віктор Андрійович, адреса проведення господарської діяльності: 01032, м.Київ, вул.Жилянська 107, оф.2-3, 3й поверх; адреса реєстрації вул. Саксаганського 131А кв.23;  іменований надалі  "Наймодавець", що діє на підставі свідоцтва підприємця - дата реєстрації: 14.11.2002; ІНН 2289210139, публікує цей договір публічної оферти про прокат речей (далі – «Договір»).

Відповідно до статті 641 ЦК України даний документ, розміщений в мережі Інтернет на сайта за адресою http://karnaval.kiev.ua/o-nas/pravila-prokata.html, є публічною офертою, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Наймодавця і цієї особи, яка акцептувала відповідну оферту.

Цей Договір відповідно до ч. 2 ст. 787 ЦК України є договором приєднання.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:

 «Наймач» - це особа, яка надала Наймодавцю Акцепт відповідної оферти;

«Сторони Договору» - Наймодавець та Наймач за цим Договором, кожен окремо надалі іменується – «Сторона»;

«Акцепт» - повне та беззастережне прийняття умов даного Договору шляхом підписання із Наймодавцем Талону замовлення в якому присутні номер замовлення, дата користування послугою, артикули замовленого товару та сплачена вартість прокату, та(або) здійснення повної передоплати ціни прокату.

«Майно» - карнавальні костюми та аксесуари, каталог яких міститься у костюмерній Наймодавця (що знаходиться за адресою: вул. жилянська 107) станом на день підписання Сторонами Талону Видачі-Прийому замовлення або станом на день отримання Наймодавцем повної попередньої передоплати ціни прокату (у разі попереднього замовлення). Каталог карнавальних костюмів, що міститься в мережі Інтернет на сайті Наймодавця за адресою: http://karnaval.kiev.ua/kostyumy.htm є орієнтовним та не є обов’язковим для Наймодавця. Окреме Майно, що передається Наймачу у прокат, визначається Сторонами в Талоні замовлення та(або) Талоні Видачі-Прийому замовлення.

«Ціна прокату» - плата за прокат Майна, що встановлюється за тарифами Наймодавця (із розрахунку прокату на одну добу), які містяться у костюмерній Наймодавця (що знаходиться за адресою: вул. жилянська 107 ) станом на день підписання Сторонами Талону замовлення та(або) Талону Видачі-Прийому замовлення.  В Талоні замовлення фіксується загальна сума вартості прокату Майна що передається наймачеві. Ціну прокату за кожну окрему річ визначає Наймодавець, виходячи з відповідних тарифів Наймодавця; 

«Попереднє замовлення» - замовлення Наймачем прокату Майна що здійснюється за будь-яку кількість днів (не більше 60-ти) до дати користування Майном Наймачем, при умові повної попередньої передоплати ціни прокату в день здійснення замовлення прокату, та(або) підписання Талону замовлення.

«Гарантійний вклад» - окремий вид забезпечення виконання зобов’язання, погоджений Сторонами відповідно до ч. 2 ст. 546 ЦК України, що забезпечує зобов’язання Наймача щодо повернення Майна у строки, визначені Сторонами;

«Талон замовлення» - документ, що виступає в ролі Акцепту до даного договору в якому міститься номер замовлення, опис Майна що було замовлено Наймачем, його артикул(и) та кількість, Ціну прокату Майна, дату користування Майном, та контактні дані Наймача.

«Талон Видачі-Прийому замовлення» - є Актом приймання-передачі Майна, документом, який фіксує факт передачі майна від Наймодавця до Наймача  та  в якому міститься номер замовлення, опис Майна що було передано Наймачеві, його артикул(и), кількість,  інформація про Гарантійний вклад, дату повернення Майна Наймодавцю, та контактні дані наймача.

«Забезпечувальний платіж» - в контексті цього Договору - окремий вид забезпечення виконання зобов’язання, погоджений Сторонами відповідно до ч. 2 ст. 546 ЦК України.

1. Предмет Договору         

1.1. Наймодавець зобов'язується надавати Наймачу за плату в тимчасове користування Майно, а Наймач зобов’язується прийняти відповідне Майно та залишити Наймодавцю Гарантійний вклад, з метою забезпечення виконання зобов’язань. Гарантійний вклад повертається Наймачу після повернення Майна Наймодавцю.

1.2. Майно, надане за даним Договором використовується Наймачем за його цільовим призначенням. Враховуючи делікатність Майна, Наймач зобов’язується у процесі використання бережливо ставитись до Майна.

2. Порядок прокату 

2.1. Найменування (артикули), кількість, загальна ціна прокату,  дата користування  Майном, визначаються Сторонами у Талоні замовлення.

2.2. Майно видається та повинно бути повернено Наймачем Наймодавцю за Талоном Видачі-Прийому замовлення у  термін визначений відповідним Талоном Видачі-Прийому замовлення, за яким таке Майно було передано в користування Наймачу. Максимальний строк користування Майном складає добу (якщо інше не погоджено Сторонами в Талоні Видачі-Прийому замовлення ), а саме для дитячих костюмів – з 18.00 по 18.00 годин, а для дорослих костюмів – з 12.00 по 12.00 годин.

2.3. З моменту отримання Майна Наймачем до моменту його повернення Наймодавцю, Наймач несе повну матеріальну відповідальність за Майно на умовах цього Договору, несе ризик його випадкової втрати та пошкодження. 

2.4.  Не допускається передача Майна іншим особам, внесення змін до його товарного вигляду (в тому числі шляхом ушиву, підшиву, тощо), а також самостійне усування забруднень Майна без узгодження з Наймодавцем, що може вплинути на первісний стан Майна, в якому воно було до передачі Наймачеві. 

2.5. Сторони погодили, що всі недоліки Майна, що з'явилися внаслідок користування Наймачем Майном, усуваються Наймодавцем та/або спеціалізованою організацією на замовлення Наймодавця за рахунок Наймача. Вартість послуг щодо усунення недоліків визначається Наймодавцем самостійно, в такому разі Наймодавець виставляє рахунок Наймачу на відшкодування витрат щодо усунення недоліків, а Наймач зобов’язаний оплатити відповідний рахунок в день його виставлення Наймодавцем. В контексті цього пункту Договору недоліки Майна маються на увазі ті, які можуть бути усунені без пошкодження Майна чи втрати його товарного вигляду, в іншому випадку застосовується положення п. 4.2 цього Договору.

 3. Ціна Договору

 3.1. Наймач має сплатити ціну прокату у розмірі та в порядку, передбаченому відповідним Талоном замовлення, укладеним Сторонами.

 3.2. Під час підписання Талону Видачі-Прийому замовлення, Наймач зобов’язаний надати Наймодавцю Гарантійний вклад. 

Гарантійний вклад надається Наймодавцю наступним чином:

3.2.1. Грошова сума у 4(чотирьох) кратному розмірі ціни прокату;
3.2.2. Будь-яке майно еквівалентне вищезазначеній сумі або більше неї за згодою сторін.
3.2.3. При неможливості забезпечити грошовий гарантійний вклад Наймачем, допускаються будь-які інші гарантійні вклади та(або) домовленості за пропозицією наймача та згодою наймодавця, з метою забезпечення виконання зобов’язання наймачем.

3.3. Обраний Наймачем вид Гарантійного вкладу фіксується в Талоні Видачі-Прийому замовлення. У разі не виконання Наймачем зобов’язання щодо повернення Майна у строки, визначені Сторонами в Талоні Видачі-Прийому замовлення, Наймодавець має право утримувати Гарантійний вклад Наймача у себе до виконання Наймачем відповідного зобов’язання. У разі належного виконання Наймачем строку повернення Майна, Гарантійний вклад повертається Наймачу.

3.4. Попереднє замовлення прокату Майна здійснюється за відповідним Талоном замовлення, за умови повної передоплати ціни прокату. В такому разі Наймодавець зобов’язаний передати, а Наймач прийняти у тимчасове оплатне користування Майно за Талоном Видачі-Прийому замовлення в строк який зафіксований в Талоні замовлення.

3.5. У разі погодження Сторонами прокату Майна більше ніж на добу або у разі колективного замовлення (більше ніж 10(десять) одиниць карнавальних костюмів) до ціни прокату можуть бути застосовані знижки, які діють станом на день підписання Сторонами Талону Видачі-Прийому замовлення або станом на день отримання Наймодавцем повної попередньої передоплати ціни прокату (у разі попереднього замовлення). Тарифікація відповідних знижок знаходиться в костюмерній Наймодавця, що знаходиться за адресою: вул. Жилянська 107.                        

          4. Права та обов’язки сторін

4.1. Наймач має право:

            4.1.1. На примірку замовлених костюмів перед отриманням їх у наймодавця. (Не більш ніж 4-х костюмів).

            4.1.2. На отримання талону замовлення з номером замовлення, артикулами та кількістю замовленого Майна, датою користування послугою та загальною ціною користування Майном або товарного чеку від Наймодавця.

            4.1.3. На зміну(перенесення) дати користування Майном за умови, що це Майно не має інших попередніх замовлень на змінену(нову) дату.

            4.1.4. При зміні дати замовлення, за умови що заброньоване  ним Майно має інші передзамовлення на змінену(нову) дату, Наймач має право  на заміну Майна на подібне (при його наявності у Наймодавця і відсутності передзамовлень на нього), за згодою сторін.

            4.1.4. На відмову від замовлення з поверненням коштів за такими правилами:

                        4.1.4.1. При відмові від замовлення  більше ніж за 3 (три) доби до запланованої дати користування Майном, Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю забезпечувальний платіж у розмірі 100 (сто) гривень при відмові від дитячого костюму та/або аксесуарів;  та у розмірі 200 (двісті) гривень при відмові від дорослого костюму та/або аксесуарів.

                        4.1.4.2. При відмові від замовлення менше ніж за 3 (три) доби до запланованої дати користування Майном, Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю забезпечувальний платіж у розмірі 50 % ціни прокату за відповідне замовлене Майно;

            4.1.5. На відмову від замовлення з перенесенням оплачених  Наймодавцю коштів на будь-яке наступне замовлення протягом 3(трьох) місяців. 

Після закінчення вищезазначеного терміну і не використання  свого права на оформлення наступного замовлення протягом  цього терміну, всі зобов’язання Наймодавця вважаються виконаними або такими що втрачають свою силу.

            4.1.6 На завчасне отримання замовлення, а саме:

                        4.1.6.1 Дитячіх костюмів з 18.00 напередодні дати користування майном

                        4.1.6.2 Дорослих костюмів з 12.00 години дня в день користування майном.

             4.2. Наймач Зобов’язується:

            4.2.1. Сплатити повну ціну прокату до отримання Майна від Наймодавця.

            4.2.2. Використовувати Майно, надане за даним Договором  за його цільовим призначенням. Враховуючи делікатність Майна, Наймач зобов’язується у процесі використання бережливо ставитись до Майна.         

            4.2.3. При отриманні Майна в користування, Наймач зобов’язується перевірити комплектацію, стан Майна та його відповідність попередньому замовленню. Всі питання що виникають у Наймача до стану і кількості Майна узгоджуються з Наймодавцем перед підписанням Талону видачі замовлення. Після підписання останнього, замовлення вважається виданим, і будь-які питання до Наймодавця щодо стану та комплектації майна вирішеними або відсутніми. З цього моменту і до повернення Майна Наймодавцю відповідальність за комплектацію та стан Майна несе Наймач. 

            4.2.4. Повернути Майно Наймодавцю  у визначений термін згідно п. 2.2 цього договору. У разі невчасного повернення Майна зі строком затримки менше ніж на 1(одну) добу Наймач зобов’язується сплатити штраф у розмірі від 1%-100% ціни прокату на розсуд Наймодавця, в залежності від тривалості затримки. У разі невчасного повернення Майна зі строком затримки менше більше на 1(одну) добу або не повернення майна, Наймач зобов’язується сплатити штраф у розмірі від 200%-1500% ціни прокату на розсуд Наймодавця.

          4.3. Наймодавець Зобов’язується:

            4.3.1. Надати можливість примірки  Майна Наймачу.

            4.3.2. Після внесення повної  оплати  прокату видати Талон замовлення з описом замовлення та забронювати Майно на дату узгоджену з Наймачем.

            4.3.3. Завчасно видати замовлення згідно п. 4.1.6 цього договору.

            4.3.4. При виникненні Форс-Мажору або з будь-яких інших об’єктивних  причин, що унеможливлюють отримання замовлення Наймачем, Наймодавець зобов’язується негайно повідомити про це Наймача та надати можливість Наймачу замінити заброньоване  Майно подібним з ассортименту Наймодавця(за умови наявності подібного Майна). У разі відсутності подібного Майна або відмови Наймача ним скористатись, Наймодавець зобов’язується повернути сплачені Наймачем кошти в повному обсязі. При цьому всі зобов’язання Наймодавця вважаються виконаними або такими що втрачають свою силу.

            4.4. Наймодавець має право:

            4.4.1. На повернення Майна Наймачем вчасно і в належному стані.

            4.4.2. В разі  непристойного  поводження з боку Наймача ( погрози, та(або) нецензурне мовлення, та(або), груба  зневага з боку Наймача, тощо), Наймодавець лишає за собою право відмовити Наймачу у наданні послуг та(або) зупинити надання вже оплачених послуг, без пояснення причин. При сплаченому попередньому замовленні, за умови що в момент відмови Наймодавця від подальшого надання послуг та(або) зупинці вже оплачених послуг, Майно не було надано в користування, Наймачеві повертається сума сплачених коштів у повному обсязі,  внаслідок чого всі зобов’язання Наймодавця вважаються виконаними або такими що втрачають свою силу. 

            За умови  що в момент відмови Наймодавця від подальшого надання послуг та(або) зупинці вже оплачених послуг Майно було видано, за Талоном Видачі-Прийому замовлення, сума сплачена Наймодавцю не повертається, та всі зобов’язання Наймача щодо повернення замовлення та відповідальності за стан Майна не втрачають своєї сили. 

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання договірних зобов'язань по даному Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з законодавством України.

            5.2. У випадку, якщо виявлені при поверненні Майна недоліки, що не усуваються, та(або) Майно частково(повністю) втрачено Наймачем, Наймач сплачує на користь Наймодавця  штраф в розмірі 100% вартості такого Майна, в день виявлення вищезазначених обставин (день фактичного повернення Майна Наймодавцю).

            Сторони погодили, що вартість майна визначається Наймодавцем в рамках від 3(трьох) до 10 (десяти) кратної Ціни прокату з урахуванням вартості виготовлення такого Майна, цін на матеріали для виготовлення та складність процесу виготовлення.  Недоліками Майна, що не усуваються, внаслідок чого Майно визнається таким, що втратило свій товарний вигляд та не може більше бути передано у прокат третім особам, є в тому числі наступні:

5.2.1. Плями:

- плями оброблені в домашніх умовах (запрані, затерті різного видів серветками, оброблені розчинниками);

- плями, залишені парфумами, різного виду клеєм, бітумом, лаком, фарбами (акрилові, нітро), гелевою ручкою, спиртовими коктейлями з харчовими барвниками, гарячим жиром;

 - плями– викликані водними розчинами (вино, шампанське, тощо);

- плями линьки (міграція кольору);

- Потові витравки (зрив кольору);

5.2.2. Пошкодження: 

- розриви біля шовних строчок;

- розходження волокон тканини;

- пропали на тканині, інші пошкодження внаслідок термальної дії;

- втрата складової частини одежі, її елементів.

5.3. У разі відмови Наймача від попереднього замовлення, Наймодавець повертає сплачену Наймачем суму коштів.

При цьому, у разі відмови Наймача від попереднього замовлення:

А). більше ніж за 3 (три) доби до строку, в який Наймач зобов’язаний був прийняти Майно, Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю забезпечувальний платіж у розмірі 100 (сто) або 200 (двісті) грн. Див. п.4.1 даного Договору;

Б). менше ніж за 3 (три) доби до строку, в який Наймач зобов’язаний був прийняти Майно, Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю забезпечувальний платіж у розмірі 50 % ціни прокату за відповідне замовлене Майно; 

6. Персональні дані Наймача (фізичної особи)

            6.1. З моменту Акцепту Договору фізична особа (Наймач) надає свою згоду на обробку і використання Наймодавцем персональних даних та конфіденційної інформації, що надаються такою фізичною особою під час виконання цього Договору, а саме здійснювати дії, які пов'язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, а також право надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим особам, пов'язаним із персональними даними. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – не здійснюється за цим Договором).

Особа (Наймач) розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана нею інформація, у тому числі персональні дані, може оброблятися Наймодавцем з метою здійснення ним своїх зобов’язань за цим Договором.

Особа  (Наймач) підтверджує, що з моменту Акцепту нею Договору вона належним чином повідомлена (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору її персональних даних, та ознайомлена з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме правом фізичної особи, як суб’єкта персональних даних:

6.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

6.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

6.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

6.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

6.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

6.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

6.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

6.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

6.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

6.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

6.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

6.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. Форс-мажор

7.1.      Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, таких як: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, зміни в законодавстві, а також відсутність Майна, яке передається в  тимчасове користування у зв’язку з його не вчасним поверненням  попереднім  Наймачем чи пошкодження такого майна останнім та ін., за умови, що дані обставини безпосередньо впливали на виконання цього Договору.

7.2.      Сторона, яка не в змозі виконати свої договірні зобов'язання, негайно інформує іншу сторону про початок та припинення дії вказаних у п. 7.1. обставин.

8. Порядок вирішення спорів

8.1.      Сторони домовилися, що усі спори, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

8.2.      Усі спори між Сторонами, за якими не досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9. Заключні положення

            9.1. Наймодавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у цей Договір, шляхом опублікування нової редакції Договору в мережі Інтернет на сайті за адресою: http://karnaval.kiev.ua/o-nas/pravila-prokata.html Наймач зобов’язується самостійно відслідковувати зміни внесені у Договір, шляхом ознайомлення із новою редакцією Договору.

            9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійдуть згоди в результаті переговорів, вирішення спору відбувається у судовому порядку згідно вимог чинного законодавства України.

            9.3. Цей Договір уособлює повне розуміння Сторонами своїх прав і обов’язків, та не існує будь-яких інших домовленостей, які би утруднили або зробили неможливим виконання умов цього Договору.

            9.4. Наймач гарантує, що всі умови  Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

            9.5. Наймач не має право здійснювати повну або часткову переуступку своїх прав та обов'язків по Договору третім особам.

            9.6. Цей Договір набирає чинності після його розміщення в мережі Інтернет на сайта за адресою http://karnaval.kiev.ua/o-nas/pravila-prokata.htm, для відповідного Наймача Договір розпочинає дію з моменту здійснення ним Акцепту Договору та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

Реквізити Наймодавця:                                           

ФОП Черній Віктор Андрійович

Дата реєстрації: 14.11.2002

ІНН 2289210139

Адреса реєстрації: 01032, м.Київ, вул.Саксаганського 131А, кв.23

Адреса проведення господарської діяльності: 01032, м.Київ, вул.Жилянська

107, оф.2-3, третій поверх.

Е-mail: i.karnaval@ukr.net